Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Kontakt
 

Adres korespondencyjny:

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
26-015 Pierzchnica
,  ul. Szkolna 28
adres e-mail:
frrpierzchnica@republika.pl

Dariusz Michalski
Prezes Zarządu
tel./fax. (041) 353 81 67, 353 86 60
tel. kom. 0 665 093 923
adres e-mail:
dmichalski@frrp.pl

Sławomir Rożkiewicz
Wiceprezes Zarządu
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60
adres e-mail: 
srozkiewicz@frrp.pl

Anna Niedziela
Główna Księgowa
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60

Anna Ziembicka
Z-ca Głównej Księgowej
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60

Rafał Garlicki
Specjalista d.s. Funduszy Europejskich
Pełonomocnik Systemu Zarządzania Jakością
tel./fax. (041) 353 81 67, 353 86 60
adres e-mail:
rgarlicki@frrp.pl

Wojciech Szczukiewicz
Doradca Pożyczkowy
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60
adres e-mail: wszczukiewicz@frrp.pl

Elżbieta Moskwa
Doradca Pożyczkowy
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60

Monika Piras
Referent d.s. obsługi klienta 
tel. (041) 353 81 67, 353 86 60