Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Pożyczki
 
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica jest instytucją udzielającą pożyczek w celu wspomagania przedsiębiorczości, rozwoju regionu i zmniejszenia bezrobocia.
Są to trzy rodzaje pożyczek, sklasyfikowanych ze względu na pochodzenie środków:

1. pożyczki w ramach projektu "Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego" Instrument Finansowy - Pożyczka dla MŚP

2. pożyczki ze środków "Lokalnego Funduszu Pożyczkowego - WŚ"

3. pożyczki ze środków funduszu "Mikropożyczek"

4. pożyczki ze środków własnych Fundacji;


O pożyczkę mogą starać się:

1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
3. rolnicy posiadający gospodarstwa rolne i zamieszkującym na stałe na terenie gminy Pierzchnica;
4. Fundacje i Stowarzyszenia, które prowadzą przedsięwzięcia tworzące miejsca pracy.