Wiadomość ze strony www.frrp.pl
INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298
 
  

NABÓR WNIOSKÓW
INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA 
COVID -19FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA
UL. SZKOLNA 28, 26-015 PIERZCHNICA
tel./fax. (41) 3538660,  
             (41) 3538661,
             (41) 3538167.

Druk wniosku w wersji PDF:


Wnioski z załącznikami w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres: