Wiadomość ze strony www.frrp.pl
INSTRUMENT FINANSOWY - POŻYCZKA dla MŚP
 
   

POŻYCZKI DLA FIRM 
do 1 000 000,00 zł

 Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm

 z województwa świętokrzyskiego.Pożyczka jest udzielana w ramach Umowy Operacyjnej nr: 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowanej w ramach projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” w celu realizacji Strategii inwestycyjnej w zakresie Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Załączniki: