Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Pierzchnica - nasza mała ojczyzna.
 

 

               

     .

Projekt "Pierzchnica - nasza mała ojczyzna" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Regionu Pierzchnica  w okresie od 1 lipca 2013 do 30 kwietnia 2014 roku. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku gminy Pierzchnica jako miejsca atrakcyjnego dla turystów i mieszkańców, poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego. W ramach projektu zaplanowano wydanie dwóch publikacji: "Miejscowości gminy Pierzchnica- zarys dziejów", "Ryby, płazy i gady na terenie gminy Pierzchnica"oraz przeprowadzenie szkolenia dla rolników z zakresu agroturystyki oraz możliwości pozyskania środków finansowych na podejmowanie inicjatyw gospodarczych.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej