Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Dotacje
 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica udziela pomocy finansowej w formie dotacji.

O dotację mogą starać się przede wszystkim organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje; placówki oświatowe z terenu gminy Pierzchnica oraz samorząd gminy. W wyjątkowych przypadkach Rada Fundacji może rozpatrzeć wniosek złożony pezez podmiot spoza terenu gminy.

Głównym celem przyznawania dotacji przez Fundację jest stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczo-społecznych, kulturalnych i oświatowych na terenie gminy Pierzchnica.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w Regulaminie.