Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Stypendia
 

Załącznik do Uchwały nr IV / 13 / 2011 Rady Fundacji Regionu Pierzchnica z dnia 28 października 2011 roku

Lista przyznanych stypendiów  dla uczniów i studentów na rok szkolny 2011/2012 - I semestr

 I. Uczniowie, którym przyznano stypendia na okres  od września 2011 do stycznia 2012 roku w kwocie 200 zł. miesięcznie: 1. Patrycja Zychowicz,Skrzelczyce;  2. Andżelika Górska, Podstoła Żabiniec; 3. Aneta Piras, Osiny; 4. Wiktoria Długosz, Drugnia Rządowa;  5. Anna Kuchna , Górki; 6. Anna Bielecka, Gumienice; 7. Agnieszka Topolska, Strojnów;  8. Patrycja Moskwa, Skrzelczyce ; 9. Kinga Zychowicz, Skrzelczyce; 10. Tomasz Gąsiorowski, Pierzchnica; 11. Marzena Tarka, Skrzelczyce ; 12. Martyna Stępień,  Maleszowa; 13. Dominika Miszczyk, Górki; 14. Karolina Krzemińska, Drugnia Zakarczmie; 15. Martyna Błaszczyk, Górki;  16. Anita Ozimina, Podstoła Żabiniec. 

II. Studenci, którym przyznano stypendia na okres  od października 2011 do stycznia 2012 roku w kwocie 200 zł miesięcznie: 1. Bernard Długosz, Drugnia Rządowa; 2. Sylwia Chmiel, Pierzchnica; 3. Adam Stępień, Podlesie; 4. Sylwester Głąb , Gumienice.