Wiadomość ze strony www.frrp.pl
Pożyczki w ramach umowy nr: DPR-VIII.043.37.2016/2 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjenta środków dofinansowania Projektu: „Lokalny Fundusz Pożyczkowy - 2017-03-15
 

 


W dniu 29 grudnia 2016 roku  pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Zarządem Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica  podpisana została umowa w sprawie dalszego wykorzystania środków finansowych dofinansowania projektu: "Lokalny Fundusz Pożyczkowy jako zwrotne wsparcie finansowe dla MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" zrealizowanego w ramach Regionanlego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, Działania 1.3 "Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych", Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości. 

Zgodnie z umową kwota 11.373.803,70 złotych, pozostała w zarządzaniu naszej Fundacji na okres  od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. i będzie przeznaczona na udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Pożyczki są przeznaczone na wszelkiego rodzaju wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności związane rozwojem firmy i tworzeniem nowych miejsc pracy.


Załączniki niezbędne do uzyskania pożyczki: