szukaj 
sobota, 4 kwietnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Benedykt, Wacław
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
Wsparcie przedsiębiorczości

Strona główna » projekty » Wsparcie przedsiębiorczości

Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica.

KAPITAL_LUDZKI.JPG                                                                            UE_EFS_LLkolor_1.JPG

Projekt wspólfinansowany ze Srodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości w gminie Pierzchnica” realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Głównym celem projektu jest: Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy Pierzchnica.

              Projekt skierowany jest dla kobiet i mężczyzn, zameldowanych na stałe na terenie gminy Pierzchnica, którzy maja zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą  w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

ü      Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

ü      Indywidualne doradztwo przy sporządzaniu biznesplanu

ü      Wsparcie finansowe w wysokości do 40 000,00 zł, które stanowić będzie nie więcej niż 85% całkowitych wydatków inwestycyjnych. Uczestnik ma obowiązek pokryć z wkładu własnego minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych w tym m.in. : składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, na środki transportu, na środki obrotowe oraz innych wydatków (np.: reklama, koncesje)    uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego

ü      Wsparcie pomostowe charakterze finansowym i doradczym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Biuro projektu:

                      Pierzchnica ul. Szkolna 28, tel 41 353 81 67

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 DUZElogo.jpg                                                                                     logo_wup_kielce.bmp                      

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna