szukaj 
sobota, 4 kwietnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Benedykt, Wacław
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
Projekty zrealizowane

Strona główna » projekty » Projekty zrealizowane

 1. ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ MIKROPOŻYCZEK. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego  i budżet państwa, zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006. Projekt został zrealizowany w okresie od 1 lutego 2005 do 30 czerwca 2008 r. Wartość projektu 7 143 000 zł w tym dofinansowanie 5 000 000 zł. W ramach projektu Fundacja udzieliła 194 pożyczki dla podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa świętokrzyskiego, dzięki którym zostało utworzone 341 nowych miejsc pracy. Dzięki realizacji tego projektu Fundacja stała się jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu, działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

  logo ue_1.jpglogo spo_1.jpg
 2.  PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE USŁUG DORADCZO-KONSULTACYJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006. Projekt został zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2004 do 31 lipca 2006 r. Wartość projektu 96 200 zł w tym dofinansowanie 81 770  zł. Celem projektu była poprawa pozycji konkurencyjnej Fundacji jako instytucji wspierającej rozwój przedsiębiorczości na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu utworzono punkty konsultacyjne w Busku i Pińczowie.
  logo ue_1.jpglogo spo_1.jpg
 3. NARESZCIE NA SWOIM – CZYLI JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNY BIZNES. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006. Projekt został zrealizowany od 31 grudnia 2006 do 28 lutego 2008 r. Wartość projektu 166 000 zł, 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu była promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu kieleckiego i miasta Kielce. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe na założenie i rozwój firmy oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe.
 4. SIEĆ WSPÓLPRACY INREGIS INNOWACYJNY ROZWÓJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lata 2004-2006. Projekt został zrealizowany od 15 grudnia 2006 do 31 maja 2008 r. Wartość projektu 755 736 zł, 100% kosztów kwalifikowanych. Projekt realizowany w partnerstwie z: Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim i Fundacją Agencją Rozwoju regionalnego w Starachowicach. Celem projektu było utworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój Regionu Świętokrzyskiego.
 5. PIERZCHNICA- NASZA MAŁA OJCZYZNA. Projekt współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Celem projektu było kultywowanie i promowanie lokalnej tożsamości kulturowej oraz promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych.  W ramach projektu zakupiono stroje ludowe dla zespołu ludowego Pierzchniczanki, wydano publikację „Rośliny chronione na terenie gminy Pierzchnica i w najbliższej okolicy oraz zebrano i spisano lokalne pieśni i przyśpiewki. Wartość projektu 30 747 zł w tym dofinansowanie 19 893 zł
 6. GUMIENICE – DOBRE MIEJSCE. Projekt współfinansowany przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi. Celem projektu było pobudzenie aktywności i budowanie pozytywnego wizerunku Gumienic jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i osób odwiedzających rodziny. W ramach projektu przygotowano plac zabaw dla dzieci oraz  boisko do piłki siatkowej dla młodzieży. Ponadto odnowiono pomieszczenie sali remizy oraz zakupiono krzesła i stoliki. Wartość projektu 26 754 w tym dofinansowanie 18 179 zł.
 7. Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w okresie od listopada 2009 r do maja 2010 r. będzie realizowała projekt; „Aktywna Gmina Pierzchnica”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

              Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu integracji i aktywizacja mieszkańców gminy Pierzchnica. W ramach projektu zaplanowaliśmy spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną, spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy, festyn integrujący społeczność lokalną oraz warsztaty szkoleniowe. Projekt skierowany jest dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

              Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, mamy nadzieję, że w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, powstaną kolejne ciekawe inicjatywy na realizację których moglibyśmy ubiegać się o wsparcie z środków Unii Europejskiej.

   Nowy_obraz.png

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna