szukaj 
wtorek, 2 czerwca 2020 r.
imieniny obchodzą: Marianna, Marzena
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
O Fundacji

Strona główna » O Fundacji

Geneza powstania

Na podstawie umowy z dnia 18 listopada 1991 roku zawartej pomiędzy rządami Polski i Szwajcarii został utworzony Polsko-Szwajcarski Program Regionalny (w skrócie PSPR). W ramach programu wybrane zostały cztery regiony o przewadze gospodarki wiejskiej z dużą stopą bezrobocia w których rozpoczęto realizację Programu.
Cele Programu zostały określone w sposób następujący:
  • pomoc dla regionów wiejskich przy przechodzeniu do gospodarki rynkowej,
  • pomoc w tworzeniu miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych,
  • pomoc dla inicjatyw lokalnych w dziedzinie przedsiębiorczości, odpowiadających potrzebom regionalnym,

Pierzchnica została włączona do Programu w 1993 roku i była 4 regionem, obok Rabki, Łukty i Gołdapi.
Program realizował swoje cele poprzez udzielanie pożyczek dla osób fizycznych-prowadzących działalność gospodrczą oraz przedsiębiorstw, na warunkach korzystniejszych niż oferowały banki. Wybór takiego profilu działalności wynikał z faktu, że istotna część sektora małej przedsiębiorczości nie była objęta polskim systemem bankowym.
24 lipca 1996 roku przedstawiciele obu rządów podpisali Memorandum of understanding zmieniające i przedłużające w/w umowę, były w nim określone cele drugiego etapu PSPR, m.in. "rozwijanie powtarzalnego modelu instytucji regionalnej, zdolnej wdrożyć cele programu w fazie 2". Ten sam dokument określił zasady regionalizacji programu i struktury regionalne które miały zapewnić długotrwałość celów, przewidywał również zasady transferu środków finansowych do nowych struktur.
W okresie funkcjonowania Programu, od września 1994 r. do czerwca 97 r. Biuro Regionalne w Pierzchnicy zrealizowało 70 projektów udzielając małym przedsiębiorstwom pożyczek przeznaczonych na wsparcie działalności gospodarczej.

Założycielem i Fundatorem Fundacji jest Gmina Pierzchnica. Rejestracji dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 30 października 1996 r. Obecnie Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Kielcach (KRS 0000102344).

Do dnia 30 czerwca 1997 roku trwał proces przygotowawczy do samodzielnego funkcjonowania. Z dniem 1 lipca 1997 roku, Fundacja rozpoczęła samodzielną działalność w regionie w skład którego wchodziło siedem gmin woj. świętokrzyskiego: Pierzchnica, Chmielnik, Daleszyce, Gnojno, Morawica, Raków, Szydłów.

Na podstawie zawartych umów z PSPR przejęliśmy jego kompetencje i jesteśmy realizatorem pierwotnych założeń mających na celu rozwój regionu.

Od 2005 roku rozszerzony został obszar działalności na teren całego województwa świętokrzyskiego. W 2006 roku zostały utworzone punkty konsultacyjne w następujących miastach powiatowych: Busku-Zdroju, Pińczowie i Jędrzejowie. Celem utworzenia punktów konsultacyjnych jest poprawa dostępności oferty Fundacji dla MSP mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna