szukaj 
sobota, 8 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodz±: Iza, Seweryn
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORI...

Klauzula  informacyjna

monitoring

w Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica

z siedzib± 26-015 Pierzchnica,  ul. Szkolna 28

 

 

Fotolia_78811794_XS

 „Zgodnie z art. 13 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku                                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

1. W Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica   z siedzib± 26-015 Pierzchnica,  ul. Szkolna 28 zainstalowany jest system monitoringu zewnętrznego. 

 

2. Administratorem systemu monitoringu zewnętrznego jest Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica   z siedzib± 26-015 Pierzchnica,  ul. Szkolna 28, tel./fax. (041) 353 81 67, 353 86 60, e-mail:  frrpierzchnica@republika.pl

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica         z siedzib±  26-015 Pierzchnica,  ul. Szkolna 28, tel./fax. (041) 353 81 67, 353 86 60,      e-mail:  frrpierzchnica@republika.pl,   możliwy jest pod numerem    tel.  602-779-754  lub adresem e-mail: abcrodo@op.pl

4. Monitoring zewnętrzny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa  na terenie monitorowanym.

5. Podstaw± przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

6. Zapisy z monitoringu  zewnętrznego przechowywane będ± w okresie 30 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu zewnętrznego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu zewnętrznego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Prezes Zarz±du

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze ¶rodków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna