szukaj 
sobota, 8 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Iza, Seweryn
mapa serwisu | kanały RSS | zapytanie   
o fundacji
projekty
stypendia
dotacje"
pożyczki
galeria
kontakt
kontakt
strona główna
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRAC...

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 

 (dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica w związku z pozyskiwaniem danych osobowych)

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, tel: 413538167, email: frrpierzchnica@republika.pl której przedstawicielem jest Prezes Jednostki, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora tel: 413538167 email: frrpierzchnica@republika.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl lub pod numerem telefonu:  602779754;

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy
o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Ustawy Kodeks Pracy.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

6. Pracownicy Jednostki posiadają prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Prezes Zarządu

   |    Do góry    |    Strona główna    |O fundacji |  Projekty |  Stypendia |  Dotacje |  Pożyczki ze środków własnych |  Galeria |  Kontakt |  Strona główna